Armoedebestrijding

Christelijke Goede Doelen in de categorie Armoedebestrijding.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.
Compassion Nederland wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden. www.compassion.nl
Crosspower wil samen met u onze doelstellingen verwezenlijken en samen met u het verschil maken. Lees verder op onze website. http://www.crosspowerfoundation.com
Dorcas is een internationale hulporganisatie die actief is in Oost-Europa en Afrika. Dorcas werkt bij voorkeur samen met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties, op het gebied van noodhulp, sociale hulp, structurele hulp en financiële adoptie. www.dorcas.nl
Goa Projects. Waar ook ter wereld een materiële en immateriële bijdrage te leveren aan minderbedeelden en aan mensen die in nood verkeren. www.goaprojects.net
Hart voor Haïti wil vanuit haar overtuiging, waar nodig, de nood lenigen. De allerarmsten bereiken, met hulpverlening en het evangelie is het doel van de stichting. www.hartvoorhaiti.nl
Kinderdorp Hebron biedt een thuis aan kinderen op Curacao die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Deze kinderen leven als een gezin in één huis. Ze worden verzorgd door getrainde Nederlandse en Antiliaanse vrijwilligers. www.hebron.an
Help Kinderen Redden is opgericht om deze kansarme kinderen een toekomst te bieden. Wij ondersteunen projecten en organisaties in landen als Moldavie en Albanie. www.helpkinderenredden.nl
Mission Aviation Fellowship (MAF) is in vele arme landen de enige stabiele leverancier van (lucht-)transport tussen afgelegen gemeenschappen en de buitenwereld. Meer dan 900 (noodhulp) organisaties zijn afhankelijk van onze diensten. www.maf.nl
Mercy Ships Holland is een christelijke organisatie die hospitaalschepen gebruikt om hoop en genezing te brengen naar de allerarmsten in ontwikkelingslanden. www.mercyships.nl
Orphans and Refugee Aid (ORA) heeft wereldwijd projecten in 40 landen. De hoofd doelstellingen zijn: Verkondiging van het evangelie, het helpen van, arme gezinnen, het opzetten van zelfhulp werkprojecten en noodhulp bij calamiteiten. www.stichtingora.nl
Pan de Vida projecten in Peru hebben een preventief karakter. Ze zijn erop gericht om te voorkomen dat de kinderen op straat komen te leven. Voor slechts tien Euro per maand helpt u één kind uit Peru op een zeer doeltreffende wijze. www.pandevida.nl
Partners in Hoop is actief op het gebied van internationale samenwerking door jaarlijks meerdere projecten te ondersteunen en te initiëren in samenwerking met de lokale bevolking in Malawi. www.partnersinhoop.nl
Redding & Herstel geeft ondersteuning aan het werk van Jocum (Jeugd met een Opdracht) in Belo Horizonte, Brazilië. www.stichtingreddingenherstel.nl
The Saviour's Welfare is een welzijnsorganisatie voor educatie en ontwikkelingswerk in sloppenwijken in de grote steden van Pakistan. www.thesaviourswelfare.org
Stéphanos is een interkerkelijke diaconale organisatie werkzaam in Malawi en Zambia, twee landen in Centraal Afrika. In deze landen is één van de grootste problemen het grote aantal weeskinderen dat zonder vader en moeder door het leven moet. Stephanos vangt deze kinderen op een geeft ze o.a. (Bijbel) onderwijs, onderdak, een vakopleiding, medicijnen en schoolmaterialen. Ook verzorgt Stéphanos de financiële adoptie voor vele kinderen. www.stephanos.nl
Tear verbindt mensen in de strijd tegen armoede. Al 35 jaar. Wij steunen hulp- en ontwikkelingsprojecten van lokale christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en bieden mensen in Nederland mogelijkheden om hierbij betrokken te zijn. www.tear.nl
Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Via lokale organisaties streven we ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. www.woordendaad.nl
World Partners ondersteunt lokale initiatieven in ontwikkelingslanden voor ondernemerschap met een sociale meerwaarde. Dit doet zij door het opzetten en begeleiden van projecten waarvan een gedeelte van de winst bestemd is voor sociale of diaconale projecten. www.worldpartners.org
Zending over Grenzen is een internationale, interkerkelijke hulporganisatie die hulp biedt aan mensen in Oost-Europa die lijden onder de gevolgen van armoede. We richten ons vooral op kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen, grote gezinnen en gehandicapten. www.zendingovergrenzen.nl
Zeister Zendings Genootschap steunt zending en diaconaal werk in landen van de zogenoemde Derde Wereld. Het gaat om assistentie bij projecten ten behoeve van kansarmen, achtergestelden en rechtelozen. www.zzg.nl