Kinderen En Jeugd, N-Z

Christelijke Goede Doelen in de categorie Kinderen En Jeugd.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.
Stichting Naar House stelt zich primair ten doel het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscene. www.naarhouse.nl
Pan de Vida. Alle projecten in Peru hebben een preventief karakter. Ze zijn erop gericht om te voorkomen dat de kinderen op straat komen te leven. Voor slechts tien Euro per maand helpt u één kind uit Peru op een zeer doeltreffende wijze. www.pandevida.nl
Reck is niet bezorgd, maar wil zorg dragen voor talenten van jongeren. Reck wil jongeren de ruimte geven om zich te ontplooien en ondersteunt hen zodat zij hun talenten in kunnen zetten om het Koninkrijk van God op een relevante manier bekend te maken, in de breedste zin van het woord. www.stichtingreck.nl
St. Redding en Herstel geeft ondersteuning aan het werk van Jocum (Jeugd met een Opdracht) in Belo Horizonte, Brazilië. www.stichtingreddingenherstel.nl
Red een Kind geeft kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in Azië en Afrika kansen voor de toekomst. Dat doet ze vanuit de overtuiging dat elk kind een uniek geschenk van God is en er bij het opgroeien niet alleen voor hoort te staan. www.redeenkind.nl
Stichting Stéphanos is een interkerkelijke diaconale organisatie werkzaam in Malawi en Zambia, twee landen in Centraal Afrika. In deze landen is één van de grootste problemen het grote aantal weeskinderen dat zonder vader en moeder door het leven moet. Stephanos vangt deze kinderen op een geeft ze o.a. (Bijbel) onderwijs, onderdak, een vakopleiding, medicijnen en schoolmaterialen. Ook verzorgt Stéphanos de financiële adoptie voor vele kinderen. www.stephanos.nl
Timon is een stichting voor hulpverlening en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. Timon biedt deze hulp omdat veel jongeren en jongvolwassenen moeite hebben hun weg te vinden in het leven met zichzelf en met anderen in onze maatschappij en vervolgens dreigen vast te lopen. www.timon.nl
VBOK is dé organisatie die moeder, vader en ongeboren kind gelijkwaardig betrekt in voorlichting en hulpverlening bij onbedoelde en/of ongewenste zwangerschap en na zwangerschapsverlies. www.vbok.nl
Stichting Voorkom! is een organisatie die geheel gericht is op het voorkomen van verslavingen. Wij trachten ons doel te bereiken door het geven van preventieve voorlichtingen over de thema’s alcohol, drugs, gokken en roken. www.voorkom.nl
Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Via lokale organisaties streven we ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. www.woordendaad.nl
World Vision heeft als visie voor ieder kind: een leven dat tot volle bloei kan komen. Ons gebed voor ieder hart: de wil om dit te realiseren. www.worldvision.nl
Youth for Christ (YfC|NL) willen we bij jongeren zijn. Voor hen organiseren we vernieuwende programma’s en activiteiten. Door deze projecten heen willen we positieve rolmodellen zijn en Jezus’ liefde voorleven aan de jongeren met wie we werken. www.yfc.nl
Youth with a Mission (YWAM) is een wereldwijde beweging van christenen met een passie om God te kennen en Hem bekend te maken aan de hele wereld op ieder sociaal gebied d.m.v. evangelisatie, training en hulpverlening. www.ywam.nl