Kinderen En Jeugd, A-M

Christelijke Goede Doelen in de categorie Kinderen En Jeugd.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.
Agapè is een beweging van actieve christenen uit verschillende kerken. Met elkaar zetten zij zich in om overal ‘geestelijke bewegingen’ op gang te brengen. Bewegingen van mensen die onder de leiding van de Heilige Geest de wereld willen laten zien wat de liefde van Jezus betekent. www.agape.nl
Athletes in Action maakt evangelisatie een sportief avontuur met God, dat bij jou past, in Nederland, Europa en wereldwijd! www.athletesinaction.nl
Stichting Bart's African Foundation is een stichting zonder winstoogmerk welke geen onderscheid maakt in het helpen van mensen naar geloof of afkomst. De opdracht aan ons allen is, zoals de Bijbel zegt in Jakobus 1:27 "Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst: weduwen en wezen bijstaan in hun nood, en je in acht nemen voor de wereld." www.bart-afrika.nl
Brazilië Zending houdt zich bezig met evangelisatie, gemeentestichting en de opvang van kinderen in Brazilië. www.braziliezending.nl
Camps4Kids wil zich inzetten naar het voorbeeld van Jezus om kinderen te helpen om discipelen van God te worden, dit door op een vriendelijke, ongedwongen en leuke manier hen in aanraking te laten komen met Jezus. www.camps4kids.nl
Children's Relief zet zich in om de situatie van kinderen en jongvolwassenen in achterstandssituaties in Oost-Europa te verbeteren. Zij zet projecten op, zendt mensen voor lange termijn uit en organiseert werkvakanties. www.childrensrelief.nl
Chris biedt pastoraat en advies aan kinderen, tieners én ouders middels een telefonische hulplijn (078 - 63 123 00), e-mail (help@chris.nl) en een chatbox (www.chris.nl). Daarnaast biedt Chris onderwijs aan jeugdwerkers, ouders en andere belangstellenden middels haar cursus Kinder- en Tienerpastoraat. www.chris.nl
Compassion wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kansarme kinderen in ontwikkelingslanden, hen vrij te maken van geestelijke, fysieke, economische en sociale armoede en hen de mogelijkheid te geven om als verantwoordelijke christenen volwassen te worden. www.compassion.nl
St. Davor spant zich met name in om weeskinderen in Roemenië een menswaardig bestaan te geven. www.davor.nl
Stichting Elim biedt hulp aan de weeskinderen op West-Kalimantan op een zeer concrete manier: een kinderhuis voor zwerfkinderen en een school voor agrarisch beroepsonderwijs. www.stichting-elim.nl
Hart voor Haïti wil vanuit haar overtuiging, waar nodig, de nood lenigen. De allerarmsten bereiken, met hulpverlening en het evangelie is het doel van de stichting. www.hartvoorhaiti.nl
Kinderdorp Hebron biedt een thuis aan kinderen op Curaçao die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Deze kinderen leven als een gezin in één huis. Ze worden verzorgd door getrainde Nederlandse en Antiliaanse vrijwilligers. www.hebron.an
Stichting Help Kinderen Redden is opgericht om deze kansarme kinderen een toekomst te bieden. Wij ondersteunen projecten en organisaties in landen als Moldavië en Albanië. www.helpkinderenredden.nl
HGJB Een beweging van en voor jongeren! www.hgjb.nl
Stichting De Hoop is een GGZ-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale en psychiatrische problematiek als ook verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratie en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners, jongeren en ouders. www.dehoop.org
Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC) zet zich, in gehoorzaamheid aan Gods Woord, in voor vervolgde en noodlijdende gelovigen, wereldwijd, op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Ze steunt kleinere al bestaande missie- en hulpprojecten en zet zelf hulpprojecten op. www.stichtinghvc.nl
Kindertehuis Horeb Brazilië helpt straatkinderen, ongeacht afkomst of religie, aan een nieuw leven en een nieuwe toekomst te bouwen door (op) voeding, kleding, onderdak, alsmede medische zorg, onderwijs en (bij) scholing. Door woord en daad en veel gebed komen deze kinderen in aanraking met de genezende Liefde van God de Vader en leren een relatie met Hem op te bouwen. www.skhb.org
Jerome Damey-foundation De Jerome Damey-foundation richt zich op de opvang en onderwijs voor weeskinderen in N’Zerekore, Guinee, met als doel dat deze kinderen de kans krijgen om een vak te leren en zo niet op straat hoeven te leven en later in de maatschappij hun rol kunnen vervullen. www.jeromedamey-foundation.nl
Livingstone Werkvakanties wil dat jongeren een warm hart krijgen voor de medemens. Daarom brengen wij bij jongeren de schaduwzijde van de wereld onder de aandacht. Wij dagen hen uit om hun medemens daar beter te leren kennen door een korte tijd met hen op te trekken en samen te werken. www.livingstonereizen.nl