Gezondheidszorg

Christelijke Goede Doelen in de categorie Gezondheidszorg.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.
Als kanker je raakt Wij willen mensen met (zingevings)vragen horen en op weg helpen; hen waar mogelijk verwijzen naar professionele hulpverleners, kerken, verwerkingsgroepen en lotgenoten. www.alskankerjeraakt.nl
Bartiméus Sonneheerdt helpt blinden en slechtzienden om volop mee te kunnen doen in de samenleving en werft fondsen om projecten in binnen- en buitenland mogelijk te maken die de overheid niet financiert. www.steunbartimeus.nl
Bonisa is een interkerkelijke stichting. Bestuursleden zijn uit verschillende kerken van de Gereformeerde Gezindte afkomstig. Bonisa is bewogen met de nood van christenen in China en andere landen. Zij steunen onder andere bijbelvertaling en -verspreiding en diverse hulpverleningsprojecten. www.bonisa.nl
Canzibe. Onze doelstelling is om vanuit de opdracht van christelijke naastenliefde de gezondheidszorg in ontwikkelingsgebieden in zuidelijk Afrika dichter bij de mensen te brengen. www.canzibe.nl
Centrum voor Pastorale Counseling heeft zich tot doel gesteld om bijbelgetrouwe hulpverlening te bevorderen. Hulpverlening en het trainen van pastorale hulpverleners, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, ten dienste van de plaatselijke gemeenten, is de hoofdtaak. De professionele kennis wordt gebruikt om christelijke gemeenschappen en pastoraal werkers te helpen en te trainen op pastoraal gebied, zowel preventief als gericht op herstel. www.pastoralecounseling.org
Dark & Light Blind Care versterkt en ondersteunt lokale organisaties in ontwikkelingslanden bij de hulp aan blinden en slechtzienden. www.darkandlight.org
Doopsgezinde Zending zet in op verschillende thema’s als de behoefte aan onderwijs, het versterken van mensenrechten, het investeren in medische zorg en het investeren in les- en studiemateriaal voor lekenpredikanten. Ook zorgen we voor vormen van ontmoeting tussen jongeren wereldwijd via uitwisselingen. Een laatste punt is dat we willen investeren in gemeenteopbouw, dichtbij én veraf. www.doopsgezindezending.nl
De Hoop is een GGZ-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale en psychiatrische problematiek als ook verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratie en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners, jongeren en ouders. www.dehoop.org
Horeb is een laagdrempelige, christelijke woon- en leefgemeenschap in Beekbergen. Mannen en vrouwen krijgen hier hulp bij hun verslavings- en/of psychosociale problemen. Hierbij staat het Evangelie van Jezus Christus centraal. www.horeb.nl
Hospitaalbroeders is een Nederlandse organisatie die zich richt op hulp aan mensen in de 11 armste landen in Afrika. In onze ziekenhuizen bieden wij ze direct hulp. Daarnaast zorgen we voor onderwijs, leiden ze op voor een beroep en -heel belangrijk- zorgen er voor dat zij zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. www.hospitaalbroeders.nl
India Adoptie Plan is een Nederlandse stichting die vanaf 1992 bezig is om lokale zendingswerkers in India, Nepal en Bangladesh in contact te brengen met mensen in Nederland die hen financieel willen ondersteunen. www.ywam-ede.nl/iap
Interserve is een internationale, interkerkelijke zendingsorganisatie die christen-professionals uitzendt naar Azië en de Arabische wereld. www.interserve.nl
Jeugd met een Opdracht (JmeO) is een wereldwijde beweging van christenen met een passie om God te kennen en Hem bekend te maken aan de hele wereld op ieder sociaal gebied d.m.v. evangelisatie, training en hulpverlening. www.ywam.nl
Krusada. Voor verslaafden op Bonaire is Krusada de plaats om een nieuw, verslavingsvrij leven te beginnen. Krusada helpt mensen door professionele, christelijke hulpverlening. www.krusada.nl
Leprazending is een internationale christelijke organisatie die sinds 1874 een professionele aanpak van leprabestrijding combineert met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. www.leprazending.nl
Mercy Ships is een christelijke organisatie die hospitaalschepen gebruikt om hoop en genezing te brengen naar de allerarmsten in ontwikkelingslanden. www.mercyships.nl
Mission Aviation Fellowship (MAF) is in vele arme landen de enige stabiele leverancier van (lucht-)transport tussen afgelegen gemeenschappen en de buitenwereld. Meer dan 900 (noodhulp) organisaties zijn afhankelijk van onze diensten. www.maf.nl
St. De Ommekeer. Mensen met een drank, drugs- en/of gokverslaving kunnen bij Stichting De Ommekeer een nieuw verslavingsvrij leven beginnen. De Ommekeer helpt haar cliënten door middel van gesprekken, trainingen en 24-uurs opvang. www.deommekeermaastricht.nl
Schreeuw om Leven zet zich in voor: het ongeboren leven en de strijd tegen abortus, hulpverlening bij zwangerschap en na een abortus, de strijd tegen euthanasie, gezonde seksualiteit en de strijd tegen porno, de bestrijding van verslaving en drugs, bijbellezen, evangelisatie en gebed. www.schreeuwomleven.nl
Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Via lokale organisaties streven we ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. www.woordendaad.nl