Zending En Evangelisatie, H-R

Christelijke Goede Doelen in de categorie Zending En Evangelisatie.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.
Hart voor Haïti wil vanuit haar overtuiging, waar nodig, de nood lenigen. De allerarmsten bereiken, met hulpverlening en het evangelie is het doel van de stichting. www.hartvoorhaiti.nl
De Hoop is een GGZ-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale en psychiatrische problematiek als ook verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratie en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners, jongeren en ouders. www.dehoop.org
Hulp Vervolgde Christenen (HVC) zet zich, in gehoorzaamheid aan Gods Woord, in voor vervolgde en noodlijdende gelovigen, wereldwijd, op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Ze steunt kleinere al bestaande missie- en hulpprojecten en zet zelf hulpprojecten op. www.stichtinghvc.nl
India Adoptie Plan is een Nederlandse stichting die vanaf 1992 bezig is om lokale zendingswerkers in India, Nepal en Bangladesh in contact te brengen met mensen in Nederland die hen financieel willen ondersteunen. www.ywam-ede.nl/iap
Interserve is een internationale, interkerkelijke zendingsorganisatie die christen-professionals uitzendt naar Azië en de Arabische wereld. www.interserve.nl
IZB, vereniging voor zending in Nederland helpt. Met evangelisten en missionair predikanten, met toerustingscursussen, advies en begeleiding en met evangelisatiematerialen en methodes. www.izb.nl
Jeugd met een Opdracht (JmeO) is een wereldwijde beweging van christenen met een passie om God te kennen en Hem bekend te maken aan de hele wereld op ieder sociaal gebied d.m.v. evangelisatie, training en hulpverlening. www.ywam.nl
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. www.legerdesheils.nl
Livingstone Werkvakanties wil dat jongeren een warm hart krijgen voor de medemens. Daarom brengen wij bij jongeren de schaduwzijde van de wereld onder de aandacht. Wij dagen hen uit om hun medemens daar beter te leren kennen door een korte tijd met hen op te trekken en samen te werken. www.livingstonereizen.nl
Mission Aviation Fellowship (MAF) is in vele arme landen de enige stabiele leverancier van (lucht-)transport tussen afgelegen gemeenschappen en de buitenwereld. Meer dan 900 (noodhulp) organisaties zijn afhankelijk van onze diensten. www.maf.nl
Missio staat voor: kerken helpen kerken. Het gaat vooral om het verlenen van financiële steun aan armlastige parochies en bisdommen in het Zuiden, maar ook om wederzijdse bemoediging en evangelische getuigenis. www.missio.nl
Naar House stelt zich primair ten doel het evangelie van de redding door Jezus Christus te verkondigen. Ook wil Naar House mensen waarschuwen voor de gevaren van (house)muziek en de (house)muziekscene. www.naarhouse.nl
Near East Ministry (NEM) wil door de verzoening in Jezus Messias dienstbaar zijn aan Jood en Arabier en geeft onderwijs over de unieke positie van Israël onder de volken. www.nemnieuws.nl
Overseas Missionary Fellowship (OMF) heeft als Mission Statement: Onze hoogste prioriteit is God te verheerlijken door de miljoenen van Oost-Azië te bereiken met het evangelie. Dat doen wij door het motiveren van mensen om te bidden, om te geven en om te gaan. www.omf.nl
OostEuropa Zending (OEZ) is een interkerkelijke zendingsorganisatie. De stichting heeft tot doel het verbreiden van het evangelie van Jezus Christus in de wereld met alle middelen die haar ter beschikking staan. De OEZ werkt hoofdzakelijk in Oost-Europa, maar ook in Afrika, Azië, Israël en Zuid-Amerika. www.oosteuropazending.com
Operatie Mobilisatie (OM) heeft als doelstelling binnen het lichaam van Christus mensen motiveren, ontwikkelen en toerusten voor wereldevangelisatie; gemeenten versterken of helpen stichten, vooral onder de onbereikten in het Midden-Oosten, in Zuid- en Centraal Azië en in Europa. www.nl.om.org
Orphans and Refugee Aid (ORA) is in 1981 opgericht en heeft wereldwijd projecten in 40 landen. De hoofddoelstellingen van ORA zijn: Verkondiging van het evangelie, het helpen van, arme gezinnen, het opzetten van zelfhulp werkprojecten en noodhulp bij calamiteiten. www.stichtingora.nl
Opdracht tot Wereldzending (OWZ) heeft als doelstellingen: Het bereiken van alle mensen, het stichten van gemeenten, het trainen van werkers en het omarmen van de arme en lijdende mens. www.wereldzending.nl
Partners in Hoop is actief op het gebied van internationale samenwerking door jaarlijks meerdere projecten te ondersteunen en te initiëren in samenwerking met de lokale bevolking in Malawi. www.partnersinhoop.nl
Reck is niet bezorgd, maar wil zorg dragen voor talenten van jongeren. Reck wil jongeren de ruimte geven om zich te ontplooien en ondersteunt hen zodat zij hun talenten in kunnen zetten om het Koninkrijk van God op een relevante manier bekend te maken, in de breedste zin van het woord. www.stichtingreck.nl