Mensenrechten

Christelijke Goede Doelen in de categorie Mensenrechten.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.

CMC Mensen met een Missie is de katholieke missionaire ontwikkelingsorganisatie. Al meer dan 75 jaar kiest CMC partij voor mensen die blijven geloven in een betere wereld. CMC is partner van mensen die zich inzetten voor gerechtigheid en vrede, voor een wereld die beter beantwoordt aan Gods bedoelingen. www.cmc.nu

Doopsgezinde Zending probeert als organisatie in te zetten op verschillende thema’s als de behoefte aan onderwijs, het versterken van mensenrechten, het investeren in medische zorg en het investeren in les- en studiemateriaal voor lekenpredikanten. Ook zorgen we voor vormen van ontmoeting tussen jongeren wereldwijd via uitwisselingen. Een laatste punt is dat we willen investeren in gemeenteopbouw, dichtbij én veraf. www.doopsgezindezending.nl

Hulp Vervolgde Christenen (HVC) zet zich, in gehoorzaamheid aan Gods Woord, in voor vervolgde en noodlijdende gelovigen, wereldwijd, op plaatsen waar Christus-belijden onderdrukking, armoede en afwijzing tot gevolg heeft. Ze steunt kleinere al bestaande missie- en hulpprojecten en zet zelf hulpprojecten op. www.stichtinghvc.nl

Jubilee Campaign Nederland is een christelijke mensenrechtenorganisatie die zich richt op het voeren van politieke en maatschappelijke campagne ter verbetering van godsdienstvrijheid in het algemeen, de rechtspositie van onderdrukte en vervolgde christenen en van kinderen die in gevaar zijn. www.jubileecampaign.nl

Kerk in Nood ondersteunt christenen over de hele wereld waar zij worden vervolgd of onderdrukt of waar zij in pastorale nood zijn. Dit doet Kerk in Nood door informatie, gebed en actie. www.kerkinnood.nl

Open Doors steunt christenen die wonen in landen waar zij vanwege hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Dat houdt onder meer in het brengen van bijbels en bijbelse lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn, het geven van bijbelse training in landen waar dat heel moeilijk of verboden is, en wij verlenen sociale hulp. www.opendoors.nl

logo-SDOK

SDOK heeft als missie ‘Samen ten dienste van vervolgde christenen’. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het tot stand brengen en uitbouwen van verbondenheid tussen christenen in Nederland en vervolgde christenen, het geven van steun aan gezinnen van vervolgde christenen, het in staat stellen van vervolgde christenen om hun vervolgers in liefde te bereiken met de boodschap van het Evangelie. www.sdok.nl

Stop the Traffik is een internationale coalitie van organisaties die bestaat om een brede maatschappelijke beweging en betrokkenheid in gang te zetten tegen mensenhandel. Haar doel is om de handel in mensen te stoppen, de handelaren te vervolgen en de slachtoffers te beschermen. www.stopthetraffik.nl