Vluchtelingenwerk

Christelijke Goede Doelen in de categorie Vluchtelingenwerk.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.
Gave wil dat iedere asielzoeker die Nederland binnenkomt in aanraking komt met het Evangelie in een voor hen begrijpelijke taal. Gave wil de Kerk en de vluchteling bij elkaar brengen om samen Christus te volgen. www.gave.nl
Orphans and Refugee Aid (ORA) heeft wereldwijd projecten in 40 landen. De hoofd doelstellingen zijn: Verkondiging van het evangelie, het helpen van, arme gezinnen, het opzetten van zelfhulp werkprojecten en noodhulp bij calamiteiten. www.stichtingora.nl
ZOA biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen met de getroffen gemeenschappen werken wij aan verder herstel totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het christelijk geloof is onze motivatie. www.zoa.nl