Mediaprojecten

Christelijke Goede Doelen in de categorie Mediaprojecten.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.
Arab Vision is een gemeenschap van christenen in de Arabische wereld die werken aan de verkondiging van het evangelie en aan een rechtvaardige samenleving in overeenstemming met het evangelie. www.arabvision.nl
Arababische Wereld Zending is een interkerkelijke zendingsorganisatie die al sinds 1881 het doel heeft levende kerken te stichten in de Arabische wereld. Daarnaast zijn we ook actief in Nederland om kerken toe te rusten. We willen hen motiveren om aan moslims het verzoenende werk van Jezus Christus bekend te maken. www.awm.com/nl
Emission helpt in het buitenland kerken van Gereformeerde of Presbyteriaanse signatuur bij opzet en uitvoering van mediaprojecten via radio, televisie of Internet. Het gaat daarbij om mediaprojecten die de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus als doel hebben. Emission ondersteunt deze projecten zonodig ook financieel gedurende een langere of kortere periode en/of voorziet in de aanschaf van benodigde apparatuur. www.emission.nl
Gospel Recordings Nederland is een interkerkelijk zendingsgenootschap dat als doel heeft het evangelie te verkondigen in alle talen van de wereld. In bijna 6000 talen zijn opnames beschikbaar, die u bij ons kunt bestellen of zelf kunt downloaden voor evangelisatie en eenvoudig Bijbelonderwijs. Daarnaast zijn er ook opwindbare cassettespelers en mp3-spelers te verkrijgen voor gebruik in afgelegen gebieden zonder stroom. www.gospelrecordings.nl
Stichting De Hoop is een GGZ-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale en psychiatrische problematiek als ook verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratie en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners, jongeren en ouders. www.dehoopradio.nl
Trans World Radio wil het goede nieuws van Jezus Christus over de hele wereld verspreiden. Er zijn radioprogramma’s in 225 verschillende talen, die door ongeveer 85 procent van de wereldbevolking ontvangen kunnen worden. www.transworldradio.nl
3xM is een unieke organisatie die lokale partnerorganisaties in Azië, West-Afrika en Oost-Europa helpt bij het maken van christelijke televisie. 3xM helpt met training, aanschaf van apparatuur, draagt bij in de exploitatiekosten en geeft advies. www.3xM.nl