Literatuur

Christelijke Goede Doelen in de categorie Literatuur.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.
Ark Mission (voorheen VVHS/BKV) wil belangstelling wekken voor de Bijbel en deze in handen geven van medemensen zodat Gods Woord in hen tot leven komt. Ark Mission maakt daarbij gebruik van Bijbels, bijbeluitgaven, materialen voor kinderen en andere lectuur die aan de Bijbel gerelateerd is. www.arkmission.nl
Bible League ziet het als haar roeping om de wereld te voorzien van Gods Woord, zodat mensen door het werk van de Heilige Geest tot Christus en Zijn kerk worden gebracht. www.bibleleague.nl
Het Nederlands Bijbelgenootschap stelt zich ten doel de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd. www.bijbelgenootschap.nl
De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, plaatst gratis Bijbels op overnachtingslocaties, waaronder hotelkamers, vakantiehuisjes, ziekenhuizen, gevangenissen, schepen. . www.bijbelvereniging.nl
De Bonisa Zending is een interkerkelijke stichting. Bestuursleden zijn uit verschillende kerken van de Gereformeerde Gezindte afkomstig. Bonisa is bewogen met de nood van christenen in China en andere landen. Zij vraagt uw steun voor de zendingsprojecten, onder andere bijbelvertaling en -verspreiding en diverse hulpverleningsprojecten. www.bonisa.nl
Stichting Dream houdt zich bezig met zending en evangelisatie onder moslims in de Arabische wereld. Wij richten ons uitsluitend op landen binnen het 10-40 raam, waar Arabisch wordt gesproken. Vanuit onze thuisbasis in Egypte gaan voortdurend teams naar verschillende moslim-landen. www.dream-foundation.nl
IBB is een interkerkelijke stichting die het Evangelie bekend wil maken en jong en oud wil stimuleren tot het lezen van de Bijbel en tot gebed. www.ibb.nu
Operatie Mobilisatie heeft als doelstelling binnen het lichaam van Christus mensen motiveren, ontwikkelen en toerusten voor wereldevangelisatie; gemeenten versterken of helpen stichten, vooral onder de onbereikten in het Midden-Oosten, in Zuid- en Centraal Azië en in Europa. www.nl.om.org
Sports Witnesses wil de Nederlandse sportwereld bereiken met het evangelie van Jezus Christus door het inzetten van topsporters, het organiseren van sportkampen, het ondersteunen van sportteams en het uitgeven van de sportbijbel. www.sportswitnesses.nl
Wycliffe Bijbelvertalers. Bijbelvertaalwerk is onze belangrijkste activiteit. Daarnaast besteden we veel tijd aan taalkundig werk en alfabetiseringswerk. www.wycliffe.nl