Ontwikkelingswerk, N-Z

Christelijke Goede Doelen in de categorie Ontwikkelingswerk.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.

ORA (Orphans and Refugee Aid) is in 1981 opgericht en heeft wereldwijd projecten in 40 landen. De hoofdoelstellingen van ORA zijn: Verkondiging van het evangelie, het helpen van, arme gezinnen, het opzetten van zelfhulp werkprojecten en noodhulp bij calamiteiten. www.stichtingora.nl

Pan de Vida heeft projecten in Peru, allen met een preventief karakter. Ze zijn erop gericht om te voorkomen dat de kinderen op straat komen te leven. Voor slechts tien Euro per maand helpt u één kind uit Peru op een zeer doeltreffende wijze. www.pandevida.nl

St. Partners in Hoop is actief op het gebied van internationale samenwerking door jaarlijks meerdere projecten te ondersteunen en te initiëren in samenwerking met de lokale bevolking in Malawi. www.partnersinhoop.nl

Red een Kind geeft kwetsbare kinderen, jongeren en gezinnen in Azië en Afrika kansen voor de toekomst. Dat doet ze vanuit de overtuiging dat elk kind een uniek geschenk van God is en er bij het opgroeien niet alleen voor hoort te staan. www.redeenkind.nl

Samaritan's Purse is een internationale, interkerkelijke organisatie met als doel het geven van nood- en ontwikkelingshulp overal ter wereld in de ruimste zin van het woord met als doel het delen van Gods liefde en de boodschap van Jezus Christus. www.samaritanspurse.nl

Stichting The Saviour's Welfare is een welzijnsorganisatie voor educatie en ontwikkelingswerk in sloppenwijken in de grote steden van Pakistan. www.thesaviourswelfare.org

De Seibo Werkgroep is een hulpverleningsorganisatie die structurele steun biedt aan een basisschool in opbouw in de sloppenwijk van El Seibo (Dominicaanse Republiek), om vanuit die school te werken aan de ontwikkeling van de wijk. De organisatie organiseert hiervoor jaarlijks een werkvakantie waarin verder gebouwd wordt aan deze school. www.kerknetputten.nl/seibo

Stéphanos is een interkerkelijke diaconale organisatie werkzaam in Malawi en Zambia, twee landen in Centraal Afrika. In deze landen is één van de grootste problemen het grote aantal weeskinderen dat zonder vader en moeder door het leven moet. Stephanos vangt deze kinderen op een geeft ze o.a. (Bijbel) onderwijs, onderdak, een vakopleiding, medicijnen en schoolmaterialen. Ook verzorgt Stéphanos de financiële adoptie voor vele kinderen www.stephanos.nl

Tear verbindt mensen in de strijd tegen armoede. Al 35 jaar. Wij steunen hulp- en ontwikkelingsprojecten van lokale christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en bieden mensen in Nederland mogelijkheden om hierbij betrokken te zijn. www.tear.nl

logo-woordendaad

Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Via lokale organisaties streven we ernaar armen een menswaardig bestaan te bieden. www.woordendaad.nl

World Partners ondersteunt lokale initiatieven in ontwikkelingslanden voor ondernemerschap met een sociale meerwaarde. Dit doet zij door het opzetten en begeleiden van projecten waarvan een gedeelte van de winst bestemd is voor sociale of diaconale projecten. www.worldpartners.org

World Servants is een christelijke organisatie die bouwprojecten uitvoert in ontwikkelingslanden. Dit doet de organisatie met het uitsturen van groepen jongeren en volwassenen uit Nederland. Een World Servants-project laat een blijvende indruk achter. Het is 'bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander'. www.worldservants.nl

World Vision heeft als visie voor ieder kind: een leven dat tot volle bloei kan komen. Ons gebed voor ieder hart: de wil om dit te realiseren. www.worldvision.nl

Zending over Grenzen is een internationale, interkerkelijke hulporganisatie die hulp biedt aan mensen in Oost-Europa die lijden onder de gevolgen van armoede. We richten ons vooral op kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen, grote gezinnen en gehandicapten. www.zendingovergrenzen.nl

ZOA biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen met de getroffen gemeenschappen werken wij aan verder herstel totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het christelijk geloof is onze motivatie. www.zoa.nl

Het Zeister Zendingsgenootschap steunt zending en diaconaal werk in landen van de zogenoemde Derde Wereld. Het gaat om assistentie bij projecten ten behoeve van kansarmen, achtergestelden en rechtelozen. www.zzg.nl