Verslavingszorg

Christelijke Goede Doelen in de categorie Verslavingszorg.
Klik op één van onderstaande afbeeldingen of links om meer te lezen over het betreffende Christelijke goede doel.
De Driehoek biedt christelijke psychosociale hulpverlening bij relatieproblemen, identiteitsvragen, seksverslaving, verwerkingsproblemen. De afdeling preventie geeft onder meer huwelijkscursussen, voorlichting over porno en seksverslaving, en organiseert informatie avonden voor kerk en gemeente. www.dedriehoek.nl
Evangelisch Begeleidingscentrum (EBC) biedt op professionele wijze hulp aan jong volwassenen (17-45 jaar) die met problemen kampen: depressie, faalangst, trauma’s, gebrek aan structuur en ritme, moeite om met anderen om te gaan. www.ebc.st
Kinderdorp Hebron biedt een thuis aan kinderen op Curaçao die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Deze kinderen leven als een gezin in één huis. Ze worden verzorgd door getrainde Nederlandse en Antiliaanse vrijwilligers. www.hebron.an
Stichting De Hoop is een GGZ-instelling voor evangelische hulpverlening in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-, jeugd- en volwassenenzorg op het gebied van psychosociale en psychiatrische problematiek als ook verslavingsproblematiek. Ook biedt De Hoop re-integratie en heeft zij preventieprojecten voor kinderen, tieners, jongeren en ouders. www.dehoop.org
Horeb is een laagdrempelige, christelijke woon- en leefgemeenschap in Beekbergen. Mannen en vrouwen krijgen hier hulp bij hun verslavings- en/of psychosociale problemen. Hierbij staat het Evangelie van Jezus Christus centraal. www.horeb.nl
Krusada is de plaats op Bonaire om een nieuw, verlsavingsvrij leven te beginnen. Krusada helpt mensen door professionele, christelijke hulpverlening. www.krusada.nl
Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke Kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. www.legerdesheils.nl
St. De Ommekeer helpt mensen met een drank, drugs- en/of gokverslaving om een nieuw verslavingsvrij leven beginnen. De Ommekeer helpt haar cliënten door middel van gesprekken, trainingen en 24-uurs opvang. www.deommekeermaastricht.nl
De Regenboog is een interkerkelijke stichting voor de zorg en opvang van dak- en thuislozen en verslaafden. www.deregenboog.org
Teen Challenge is bezig met onder meer gevangeniswerk, verslavings-preventie, opvang van verslaafden, hulp aan prostituees, training van werkers, pastoraat, gezins- en individuele begeleiding. www.teenchallenge.nu
Tot Heil des Volks heeft als missie: evangelisatie, hulpverlening en profetisch geluid. www.totheildesvolks.nl
Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt hulpverleningswerk naar Bijbelse normen, waarvoor geen of slechts gedeeltelijke overheidssubsidie wordt verkregen. Hiervoor werft de stichting fondsen, waarbij het uitgangspunt is dat God voorziet in de behoefte. www.vriendenvandehoop.nl